องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่6 บ้านหนองฉิม [ 26 เม.ย. 2564 ]4
2 ประกาศ เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านฝาย [ 30 มี.ค. 2564 ]17
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 5บ้านหนองตาไก้ สายร้านค้าชุมชน [ 15 มี.ค. 2564 ]17
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่5 บ้านหนองตาไก้ สายบ้านอุทัย หิรัญคำ [ 15 มี.ค. 2564 ]15
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่5 บ้านหนองตาไก้ สายบ้านฉวี อุดมวงศ์ [ 15 มี.ค. 2564 ]15
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ บ้านหนองตาไก้ สายอาคารอเนกประสงค์ [ 15 มี.ค. 2564 ]15
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่1 บ้านฝาย [ 25 ก.พ. 2564 ]30
8 ร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านฝาย [ 25 ก.พ. 2564 ]31
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านภูดิน [ 8 ก.พ. 2564 ]19
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2 บ้านดอนไข่ผำ [ 8 ก.พ. 2564 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11