องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่1 บ้านฝาย [ 16 ก.ย. 2564 ]11
2 เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 1 ก.ย. 2564 ]6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]16
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามคสล. ม. 11 บ้านหนองตาไก้ [ 19 ส.ค. 2564 ]12
5 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]12
6 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ [ 10 ส.ค. 2564 ]9
7 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ สะพานท่าแฮ่ [ 10 ส.ค. 2564 ]14
8 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]11
9 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่11 บ้านหนองตาไก้ (e-bidding) [ 9 ส.ค. 2564 ]12
10 เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย หมู่่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 [ 9 ส.ค. 2564 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12