องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2563 [ 1 เม.ย. 2564 ]13
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]23
3 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ประจำปี2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]46
4 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]51
5 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ปี 2560 [ 4 ม.ค. 2560 ]334