องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อมรมทำความเข้าใจ งานสำรวจภาคสนาม พรบ. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


 
 
เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  ประชุมพนักงาน ลูกจ้าง  อบมชี้แจง และทำความเข้าใจงานสำรวจภาคสนาม พ.รบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง