วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (วังอีตู้) หมู่ที่ 8 บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการปรับเกรดถนนพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง