วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างบริการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝาย ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างล้อมรั้วสระน้ำสาธารณะโคกย่านาง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างบริการซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างบริการบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท 2499 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง