องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 แปรญัตติ [ 2 ก.ย. 2562 ]59
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งที่ 2) [ 19 ส.ค. 2562 ]54
3 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]52
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งแรก) [ 14 ส.ค. 2562 ]52
5 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]55
6 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]56
7 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]57
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา ปี 59 [ 20 ธ.ค. 2559 ]89
9 บันทึรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 59 [ 24 ส.ค. 2559 ]92
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปี ๒๕๕๙ [ 10 ส.ค. 2559 ]116
 
หน้า 1|2