องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 26 เม.ย. 2560 ]88
2 2.แบบรายงานผลการจัดทำคู่มือประชาชน [ 17 ส.ค. 2558 ]85
3 ประกาศ อบต. เรื่อง คู่มืองานบิการสำหรับประชาชน [ 22 ก.ค. 2558 ]87
4 คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 ก.ค. 2558 ]94