องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th
 
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปชช.ปี 62 [ 15 พ.ย. 2562 ]11
2 รายงานผลการดำเนินแผนปราบปรามทุจริตระยะ 4 ปี [ 21 ต.ค. 2562 ]11
3 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 30 พ.ค. 2562 ]12
4 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 [ 18 ต.ค. 2561 ]13
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) [ 30 มี.ค. 2561 ]3