องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 10

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านภูดิน

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ 10
 
ร่างขอบเขตงาน ม.10
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม