องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ม.11

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คสล.ม.11
 
ร่างขอบเขตงาน ม.11 รางระบายน้ำ คสล.
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม