องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.121-9 สายบ้านฝายหมู่ที่ 1 บ้านฝายหมู่ที่ 3 - บ้านหนองตาไก้

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
ร่างขอบเขตงาน
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม