องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ภดส.3 ประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2563
 
รายชื่อ
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม