องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ (สายทางบ้านนางนุ่มนวล ปานพิมพ์)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนางนุ่มนวล ปานพิมพ์- นางสาวปัญญา แดนชัยภูมิ)หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาไก้ (สายทางบ้านนางนุ่มนวล ปานพิมพ์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม