องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.5 บ้านหนองตาไก้

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 

จุดบ้านนายบุญหลาย - บ้านนางจัด เลไธสงค์ ม.5 บ้านหนองตาไก้     เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ม.5 บ้านหนองตาไก้
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม