องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมุู่ที่ 5 บ่้านหนองตาไก้

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม