องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 หมูที่ 11

    รายละเอียดข่าว

การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ 

    เอกสารประกอบ

เปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 หมูที่ 11
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม