องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน


รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณวันที่ 30 กันยายน 2561

    เอกสารประกอบ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม