องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้รองถิ่น 5 ปี (2566-2570)


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จัดทำโครงการประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยมีนายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้นำหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

2022-11-10
2022-10-17
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19