องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ดำเนินการตามนโยบาบของรัฐบาลในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรมดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่่งไม้ ต้นไม้ ณ บริเวณภายในพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-04
2023-12-23
2023-12-20
2023-12-18
2023-12-08