องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ดำเนินการตามนโยบาบของรัฐบาลในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมจัดกิจกรรมดำเนินการตามนโยบายของรัฐในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยการพัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่่งไม้ ต้นไม้ ณ บริเวณภายในพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

2023-01-11
2022-11-10
2022-10-17
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19