องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการปลูกปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองขาม พนักงาน พนักงานจ้างฯ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณพื้นที่ถนนสองข้างทางสายแยกบ้านภูดิน 

2022-11-10
2022-10-17
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19