องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการปลูกปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสวงค์ ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองขาม พนักงาน พนักงานจ้างฯ ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ บริเวณพื้นที่ถนนสองข้างทางสายแยกบ้านภูดิน 

2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-04
2023-12-23
2023-12-20
2023-12-18
2023-12-08