องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเดือนสิงหาคม 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดย นายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่บ้าน ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ณ ถนนสาธารณะสายสะพานท่าแจ้ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 8 ถึงที่สาธารณะหนองแซง บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 4 โดยการตัดแต้งกิ่งไม้ ต้นไม้ที่ดีกรีดขวางทางจราจร ปรับเกรดถนนลูกรัง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางในการสัญจรไป - มา สะดวก และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร

2023-01-11
2022-11-10
2022-10-17
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19