องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


ประเพณีสืบสานวัฒนธรรม "ลอยกระทง" ประจำปี พ.ศ.2565


เมื่อวันที่ 8 พฤศจิการยน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายสวงค์  ประสานศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียน และประชาชนตำบลหนองขาม จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ณ บ้านหนองตาไก้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม สืบสานประเพณี ให้คงอยู่คู่คนไทย ต่อยอดให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้วัฒนธรรม และประเพณีของไทยแตโบราณต่อไป

2022-11-10
2022-10-17
2022-08-26
2022-08-24
2022-07-04
2022-05-26
2022-03-14
2022-03-09
2022-01-19
2022-01-19