องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


อบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบ้านโนนทอง ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ


วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามได้จัดกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม และทำจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัด ที่วัดบ้านโนนทอง ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
โดยมี นายสวงค์ ประสานศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

📌ช่องทางสื่อสาร อบต.หนองขาม

👉Website: https://www.nongkhamsao.go.th/

👉Facebook: อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

👉เพจ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม

2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-04
2023-12-23
2023-12-20
2023-12-18
2023-12-08