องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โดยการนำของนายสวงค์ ประสานศักดิ์นายกอบต.หนองขามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง สมาชิกอบต.หนองขาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็


วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา10.00น.โดยการนำของนายสวงค์ ประสานศักดิ์นายกอบต.หนองขามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง สมาชิกอบต.หนองขาม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)โดยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดระบบน้ำประปาบ้านโนนแต้ และบริเวณโดยรอบเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ อาทิ

1. การเลิกทาส

2. การปฏิรูประบบราชการ

3. การปฏิรูปด้านสาธารณูปโภค

4. การปฏิรูปด้านศึกษา

5. การปกป้องประเทศจากการสงครามและเสียดินแดน

วันที่ 23 ต.ค.ของทุกปี ตรงกับ "วันปิยมหาราช" เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) รัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติ และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรไทย

2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20
2024-01-12
2024-01-12
2024-01-04
2023-12-23
2023-12-20
2023-12-18
2023-12-08