องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
 


โครงการป้องกัน​และลดอุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ในช่วง​เทศกาล​ปีใหม่ ประจำปี​25667


องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนอง​ขาม​ ได้ดำเนินการ​ตามโครงการป้องกัน​และลดอุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ในช่วง​เทศปีใหม่​ ประจำปี​ 25667 ระหว่างวันที่ 29-4 มกราคม 2567 โดยตั้งจุดให้บริการ​ประชาชน​ ณ ทางแยก สามแยกบ้านภูดิน

2024-04-02
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-02-19
2024-01-23
2024-01-22
2024-01-20
2024-01-12