องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

          แต่ก่อน ชาวตำบลหนองขาม ได้ขึ้นตำบลโนนสะอาด และเมื่อในปี พ.ศ. 2500  คุณพ่อโสภา ทองงาม เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านมะขามหรือบ้านหนองขามในปัจจุบัน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 คุณพ่อโสภา ทองงาม ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และได้เลือก คุณพ่อรั่ว แต่งแดน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ในปีพ.ศ. 2508 คุณพ่อรั่ว แต่งแดนได้ลาออกจากตำแหน่ง ชาวบ้านจึงเลือก คุณพ่อโสภา   ทองงาม เป็นผู้ใหญ่บ้านสมัยที่สอง ในปีพ.ศ. 2508 คุณพ่อโสภา   ทองงาม ได้รับเลือกให้เป็นกำนันตำบลโนนสะอาด

          ในปี พ.ศ. 2532 คุณพ่อโสภา  ทองงาม ได้ขอแยกตำบลจากโนนสะอาด มาเป็นตำบลหนองขาม

 ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง

          ในปี พ.ศ. 2532 -  2537 คุณพ่อกาสิน     หิรัญคำ ได้ดำรงตำแหน่ง กำนันตำบลหนองขาม

          ในปี พ.ศ. 25372541 คุณพ่อเฉลิม   ดงทอง ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม

          ในปี พ.ศ. 25412554 คุณพ่อถาวร    ล้นเหลือ ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม

          ในปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน คุณพ่อชนชัย    สัมพันธ์ ได้ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลหนองขาม 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign