องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายศิริศักดิ์   ศิริบุรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นายธรรมรัตน์  โสมาบุตร
 
   นายช่างโยธาฯ  
     
 นายกฤษดา   หิรัญวรรณ์  นายทะนงศักดิ์  ชนะชัย นายนคร   จวนชัยภูมิ
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าฯ  พนักงานผลิตน้ำประปาฯ  พนักงานผลิตน้ำประปาฯ
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign