องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กองการศึกษา

 
นางสายฝน  หงษ์เหลี่ยม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางกฤษดี  โคตรโย นางสมร  หาญละคร นางนวลฉวี  บุญหรรษา นางสุกันยา  ทรัพย์สมบัติ
ครู ศพด.หนองขาม ครู ศพด.บ้านฝาย ผู้ดูแลเด็กศูนย์บ้านฝาย ผู้ดูแลเด็กศูนย์หนองขาม
 
 
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign