องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 น.ส.จรรยารัดต์  ปลายชัยภูมิ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     
   นางทาริกา  ปัสสาวะกัง  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  
     
     
     
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
โทร / โทรสาร 0-4405-6593
E- mail: admin@nongkhamsao.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign