วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง หมู่ทีี่ 8 บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อชุดเครื่องเสียงหอประชุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง