วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
ซื้อชุดแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 นกเป็ดน้ำเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ?นกเป็ดน้ำเกมส์? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ กิจการประปา อบต.หนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตาไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๙ บ้านโนนแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๘ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง