องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 102 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]18
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 ก.ย. 2565 ]18
3 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]12
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]64
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]101
6 คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุข [ 7 ก.พ. 2565 ]159
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]87
8 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.หนองขาม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]49
9 รายงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 30 ก.ย. 2564 ]52
10 ประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 19 ส.ค. 2564 ]50
11 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 3 ส.ค. 2564 ]170
12 ฐานข้อมูลสภาพปัญหานำ้เสีย [ 16 มิ.ย. 2564 ]148
13 สรุปการดำเนินงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนองขาม ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 1 มิ.ย. 2564 ]143
14 สื่อประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก [ 27 พ.ค. 2564 ]150
15 สื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน [ 23 เม.ย. 2564 ]132
16 สื่อประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า [ 23 เม.ย. 2564 ]89
17 ประชาสัมพันธ์หน่วยงานแพทย์ฉุกเฉิน [ 7 เม.ย. 2564 ]45
18 ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีย้าย) [ 5 เม.ย. 2564 ]193
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระท่าแจ้ง หมู๋ที่ 8 [ 25 ม.ค. 2564 ]161
20 สื่อประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลกร้อน ด้วยการลดใช้พลาสติก และการใช้ถุงผ้า [ 25 ม.ค. 2564 ]148
 
หน้า 1|2|3|4|5|6