องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ [ 19 ก.ย. 2566 ]2
2 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 16 ส.ค. 2566 ]38
3 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 16 ส.ค. 2566 ]31
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 26 ก.ค. 2566 ]9
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ [ 26 ก.ค. 2566 ]6
6 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 17 ก.ค. 2566 ]6
7 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป [ 12 มิ.ย. 2566 ]46
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขอประชาสัมพันธ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2566 ]21
9 ประชาสัมพันธ์การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด [ 15 พ.ค. 2566 ]7
10 ขอประชาสัมพันธ์กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]17
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจารร่วง [ 28 เม.ย. 2566 ]8
12 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 24 เม.ย. 2566 ]18
13 รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]18
14 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่่วยงาน งป.66 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]13
15 ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]12
16 โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 71 พรรษา [ 17 มี.ค. 2566 ]17
17 แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค บ้านฝาย หมู่1,3 [ 16 มี.ค. 2566 ]13
18 รายงานผลการดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ [ 3 มี.ค. 2566 ]16
19 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]13
20 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ [ 21 ก.พ. 2566 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8