องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]12
2 เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนชำรุด ม.11 ม. 1 [ 16 พ.ย. 2565 ]1
3 เปิดเผยราคากลางซ่อมแซมถนนชำรุด ม.6 ม. 7 [ 11 พ.ย. 2565 ]1
4 ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีการรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล [ 25 ต.ค. 2565 ]40
5 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]60
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง [ 21 ต.ค. 2565 ]1
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ต.ค. 2565 ]36
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]96
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 ก.ย. 2565 ]63
10 เปิดเผยราคากลางปรับเกรดถนน ม.11 [ 25 ส.ค. 2565 ]1
11 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]51
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มิ.ย. 2565 ]124
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอขาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]161
14 คู่มือการปฏิบัติงานสาธารณสุข [ 7 ก.พ. 2565 ]214
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]142
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.หนองขาม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]82
17 รายงานการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 30 ก.ย. 2564 ]104
18 ประกาศ เรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 19 ส.ค. 2564 ]102
19 สื่อประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 3 ส.ค. 2564 ]230
20 ฐานข้อมูลสภาพปัญหานำ้เสีย [ 16 มิ.ย. 2564 ]200
 
หน้า 1|2|3|4|5|6