องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 MV เพลง ๓ อาร์สา [ 20 ม.ค. 2563 ]207
62 การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ อบต.หนองขาม ปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]154
63 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]150
64 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]176
65 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]222
66 เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 ม.ค. 2563 ]177
67 คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ม.ค. 2563 ]206
68 ประกาศใช้แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตปละประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2562 ]195
69 การสำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ [ 20 ธ.ค. 2562 ]199
70 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 16 ธ.ค. 2562 ]181
71 ประกาศเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 31 ต.ค. 2562 ]130
72 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ [ 28 ต.ค. 2562 ]215
73 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562 – 2565) [ 21 ต.ค. 2562 ]222
74 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ [ 3 ต.ค. 2562 ]229
75 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริหารประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]210
76 ทะเบียนฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]156
77 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 30 ก.ย. 2562 ]149
78 คำแนะนำสำหรับเกษตรกรผู้ต้องการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอท [ 26 ก.ย. 2562 ]208
79 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]204
80 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง [ 2 ก.ย. 2562 ]219
 
|1|2|3หน้า 4|5|6