องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]76
2 ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส [ 17 ส.ค. 2564 ]61
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]163
4 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]133
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]150
6 การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว [ 12 พ.ย. 2561 ]155
7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 12 พ.ย. 2561 ]180
8 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]151
9 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 12 พ.ย. 2561 ]167
10 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน [ 12 พ.ย. 2561 ]190