องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]7
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ธ.ค. 2563 ]93
3 1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]66
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]84
5 การพัฒนาด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว [ 12 พ.ย. 2561 ]85
6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 12 พ.ย. 2561 ]83
7 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]91
8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต [ 12 พ.ย. 2561 ]94
9 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน [ 12 พ.ย. 2561 ]88