องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖7 [ 8 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๗ [ 30 ม.ค. 2567 ]0
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ปี 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]26
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]25
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]27
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ปี 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]26
7 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]28
8 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]166
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2 / 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]123
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 / 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]119
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]118
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 / 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]128
13 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]174
14 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]122
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]119
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 / 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]238
17 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 / 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]194
18 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 2) [ 31 ส.ค. 2563 ]186
19 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 1) [ 14 ส.ค. 2563 ]182
20 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 / 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]183
 
หน้า 1|2