องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]81
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 2 / 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]44
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 3 / 2564 [ 31 ส.ค. 2564 ]41
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]42
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ 1 / 2564 [ 12 ก.พ. 2564 ]44
6 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปี 2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]55
7 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ปี 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]45
8 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]44
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 / 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]132
10 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 / 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]116
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 2) [ 31 ส.ค. 2563 ]111
12 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 1) [ 14 ส.ค. 2563 ]108
13 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 / 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]109
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 / 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]108
15 รายงานการประชุมสภาฯ แบบม่ส่วนร่วมในการตรวจสอบ [ 20 ธ.ค. 2562 ]112
16 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 แปรญัตติ [ 2 ก.ย. 2562 ]150
17 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งที่ 2) [ 19 ส.ค. 2562 ]129
18 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]135
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งแรก) [ 14 ส.ค. 2562 ]120
20 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]123
 
หน้า 1|2