องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาครั้งแรก ปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]41
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 / 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]74
3 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1 / 2563 [ 27 พ.ย. 2563 ]71
4 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 2) [ 31 ส.ค. 2563 ]71
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 / 2563 (ครั้งที่ 1) [ 14 ส.ค. 2563 ]70
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 / 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]69
7 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 / 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]70
8 รายงานการประชุมสภาฯ แบบม่ส่วนร่วมในการตรวจสอบ [ 20 ธ.ค. 2562 ]75
9 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 แปรญัตติ [ 2 ก.ย. 2562 ]94
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งที่ 2) [ 19 ส.ค. 2562 ]84
11 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 [ 16 ส.ค. 2562 ]90
12 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งแรก) [ 14 ส.ค. 2562 ]79
13 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]81
14 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]82
15 รายงานปารประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]84
16 บันทึกรายงานการประชุมสภา ปี 59 [ 20 ธ.ค. 2559 ]83
17 บันทึรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ปี 59 [ 24 ส.ค. 2559 ]78
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปี ๒๕๕๙ [ 10 ส.ค. 2559 ]88
19 บันทึรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ปี 59 [ 25 ก.พ. 2559 ]78