องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสถิติข้อมูลการให้บริหารประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]38
2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริหารประชาชนของ อบต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]36
3 รายงานสถิติข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2565 ]115
4 คู่มือการปฏิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2563 ]125