องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 [ 13 ก.ย. 2565 ]7
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]151
3 ประกาศเรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) [ 12 เม.ย. 2562 ]138
4 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]140
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 - 2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]149
6 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) [ 2 ม.ค. 2560 ]130
7 แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 2 ม.ค. 2560 ]159
8 โครงสร้าง อบต. [ 2 ม.ค. 2560 ]155
9 บัญชีจัดหาคนลงสู่ตำแหน่ง [ 2 ม.ค. 2560 ]143
10 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]139
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 2 ม.ค. 2560 ]133
12 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]129
13 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 2 ม.ค. 2560 ]132
14 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 [ 2 ม.ค. 2560 ]125
15 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 [ 2 ม.ค. 2560 ]121
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 1 ม.ค. 2560 ]125
17 ปรับปรุงแผนอัตรมกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 [ 31 มี.ค. 2559 ]133