องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]171
2 ประกาศรับสมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม [ 28 ส.ค. 2563 ]172
3 รายงานการสำรวจผู้ยากไร้ที่สูงอายุหรือพิการที่ต้องการเปลี่ยนหัวส้วมแบบนั่งยองเป็นที่นั่งราบ [ 24 ส.ค. 2563 ]164
4 รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม [ 10 มิ.ย. 2563 ]164
5 แบบสรำวจผู้ประสบปัญหาสังคม ผู้ด้อยโอกาส [ 10 มิ.ย. 2563 ]167