องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ปี 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]103
2 โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนุนและพัฒนาคุณภาพชีิวิตของผู้พิการในชุมชน กิจกรรมซ่อมแซมรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการที่ชำรุดเสียหายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2564 ]76
3 ขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ [ 26 ก.พ. 2563 ]115