องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม


มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม