องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


แจ้งผลคะแนการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แจ้งผลคะแนการประเมินประสิทธิภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม