องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
แผนพัฒนาสามปี


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ปรกาศเมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม    พ.ศ.๒๕๕๙

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม