องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ประกาศ ณ วันที่   ๑๘  เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๘

    เอกสารประกอบ

ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม