องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตามเหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ฯ ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติงานตามเหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ฯ ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม