องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม