องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
งานพัฒนาชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)


ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนแต้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำ ตามแนวพระราชดำริ บ้านโนนแต้ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม