องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม