องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี งป.2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี งป.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม