องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลตรวจสอบของ สตง.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการเงินประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมรายงานผลตรวจสอบของ สตง.
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม