องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม