องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.nongkhamsao.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการดำเนินการความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอง 6 เดือน งป.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอง 6 เดือน งป.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองขาม